SAMTALER OG VEILEDNING

Et trygt rom

Jeg vil gi klienten et trygt rom for å våge å være seg selv og dele sine følelser.

Samtaleterapi for individuelle og par

Jeg vil på en respektfull måte veilede klientene til å mestre livet på livets premisser, og takle hverdagens høye krav. Klientene vil få verktøy til å bedre selvfølelse, selvbilde og selvtillit.

I den individuelle samtalen jobber jeg ut fra klientens behov og følelsestilstand der og da. Dette er en trygg arena hvor terapeuten lytter, støtter, veileder og stiller spørsmål som vil hjelpe klienten til å dele følelser og tanker. Under parterapi vil paret bli guidet til å kommunisere på en ny måte, der de vil se og lytte til hverandre med en annen forståelse enn før. Parene vil få øvelser og oppgaver etter behov der og da.

Erfaring og kompetanse

Mitt navn er Trine Aarø (f. 1971) og jeg har en lang og bred yrkeserfaring innen forskjellige avhengigheter, generell livsmestring og diverse angstlidelser – både gjennom gruppebehandling, parterapi og individuelle samtaler.

Dette sier klientene

“At jeg fant Trine og hadde henne som en støttespiller i den største krisen jeg har hatt i mitt liv, har gjort meg til den jeg er i dag.”
Kvinne
“Jeg er så glad for at jeg fant Trine. Jeg er så glad for at akkurat hun har hjulpet meg gjennom en tung tid. ”
Mann (33)

Hei!

Grunnet helsemessige årsaker er Din Mestring for tiden avviklet på ubestemt tid. Jeg beklager for dette og ønsker deg alt godt.

Trine