Gruppeterapi er et sted hvor man kan jobbe ut egne prosesser og få tilbakemelding på egen atferd fra øvrige gruppemedlemmer.

På denne måten kan man oppnå innsikt i hvordan egen oppførsel kan ødelegge ens forhold til andre, og hva som skal til for at det ikke skal skje. I noen tilfeller vil gruppen også indirekte hjelpe til med å lege gamle sår. Gruppeterapi er bygget på respekt for hverandre og en trygg atmosfære som gir mulighet til åpen dialog og selvutvikling.

Grupper blir satt opp etter behov. Ta kontakt dersom du er interessert.