I den individuelle samtalen jobber terapeuten utifra klientens behov og følelsestilstand der og da.

Dette er en trygg arena hvor terapeuten lytter, støtter, veileder og stiller spørsmål som vil hjelpe klienten til å dele følelser og tanker. Klienten vil få oppgaver og gestaltøvelser som gir økt selvinnsikt, og hjelper til å bli mer kjent med, og trygg på seg selv.

Det benyttes en kognitiv terapiteknikk. Under terapien blir klienten gjort oppmerksom på destruktive, ødeleggende selvkritiske og negative tankemønster. Terapeuten vil støtte klienten i sine utfordringer, prøve å endre usunne tankemønstre og atferd og kunne se hva som har bidratt til problemene. Klienten får mulighet til å delta aktivt i problemløsningen i terapien, og vi derfor få kjenne eierskap i eget liv.

Jeg veileder også barn og ungdom.